Akmenės kaimo akmuo su koplytėle

Valstybės saugomas gamtos paminklas. Jo ilgis – 4,6 m, aukštis –  2,43 m. Pagonybės laikais ant jo kūrenta šventoji ugnis, o dabar pastatyta koplytėlė. Legendos byloja, kad akmuo turi gydomųjų galių, o po juo paslėptas lobis. Iki XX a. 4 deš. šioje vietoje buvo gausiai lankomasi, prie koplytėlės meldžiamasi, daromi apžadai.