Kelmės Evangelikų reformatų bažnyčia

Bažnyčia 1615 m. pastatyta žemaičių seniūno Jurgio Gruževskio lėšomis. Bažnyčios pastatas yra mišraus gotikos ir renesanso stiliaus. Bažnyčia vienanavė, vienabokštė, su gotikine trisiene apside, gotikiniais langais. Vienas svarbiausių reformatų doktrinos klausimų yra išteisinimo klausimas. Reformatai tiki, kad žmogus išganymą gauna per Dievo malonę. Sola Gratia – „vien tik malonė“ – reformatų tikėjimo šerdis. Išgelbėjimas ateina iš Dievo malonės. Tačiau tai ne tik Dievo dovanotas nuodėmių atleidimas, bet ir paties žmogaus vidinis atgimimas. Be Dievo išteisinimo malonės žmogus vien savo pastangomis negali užsitarnauti išganymo.