Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia

Pirmoji koplyčia Kiaunoriuose pastatyta dar XVIII a. Bažnyčia ne kartą buvo nugriauta, sudeginta, perstatyta. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1991 m. Prie šventoriaus vartų auga valstybės saugomas Kiaunorių ąžuolas. Kiaunoriškiai prašo Dievo malonės, kad atsirastų lėšų užbaigti šalia bažnyčios pradėtą statyti varpinę.