Kryžiaus kelio stotys

Įrengtos 2013 metais. Iš viso Šiluvos šile įrengta 14 Kryžiaus kelio koplytstulpių. Kryžiaus kelio stotys labiausiai pritaikytos piligrimams, keliaujantiems nuo Raseinių pusės. Kelio per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios ilgis – 2,5 km. Kryžiaus kelio maldose prašoma Viešpaties malonių, atleidimo už nuodėmes ir ramybės.