Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kryžių kalno vienuolynas

Popiežius Jonas Paulius II, 1993 m. rudenį lankydamasis Italijos La Vernos kalno pranciškonų vienuolyne, paragino brolius pranciškonus pastatyti prie Kryžių kalno vienuolyną. Pranciškonai atsiliepė į popiežiaus paraginimą. Pastatą, stovintį 300 metrų atstumu nuo Kryžių kalno, statyti padėjo Toskanos provincijos broliai pranciškonai. Jis iškilmingai pašventintas 2000 m. liepos 8 d. Broliai pranciškonai savo maldose dažnai prašo Dievo malonės ir atsinaujinimo Evangelijos šviesoje.