Kubilių piliakalnis

Piliakalnis (Birutkalnis) įrengtas kranto kyšulyje, Dubysos kairiajame ir Gryžuvos dešiniajame krantuose, ties upių santaka. Datuojamas I tūkst. – II tūkst. pradžia.

Aikštelė keturkampė, pailga P-Š kryptimi, 78×43 m dydžio, apjuosta iki 1 m aukščio, 15 m pločio pylimu. 2 m žemiau jos ŠV kampo yra 0,5 m pločio terasa, dar 2 m žemiau – antra 12 m pločio terasa. Šlaitai statūs, iki 24 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, pirmoji terasa – apkasų, P šlaitas – į jį įsirėžusio kelio. Dirvonuoja, šlaitai apaugę lapuočiais, kurie gerokai prakirsti. Piliakalnis minimas ir Papušynio vardu. V papėdėje 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė.