Pašvinių akmuo su plokščiadugniu dubeniu

Akmuo su plokščiadugniu dubeniu 2017 m. įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Tai žmogaus apdorotas riedulys, rausvas stambiagrūdis granitas, netaisyklingo cilindro formos, maždaug 1,1 m skersmens ir iki 0,45 m aukščio. Šonuose per visą matomą akmens aukštį iškalti 3–5 cm pločio ir 2 cm gylio grioveliai. Viršutinės plokštumos viduryje yra iškaltas 36–37 cm skersmens ir 7–8 cm gylio dubuo plokščiu dugnu. Akmenys su plokščiadugniais dubenimis priskiriami baltų genties – kuršių apeiginiams akmenims.