Poeto Jono Mačiulio-Maironio tėviškė

Maironio tėviškėje Bernotuose, sesers name, įrengtas muziejus. Sodyboje yra senas sodas, ledainė, tvartas ir klėtis. Išlikę akmenys, žymintys senosios Maironio tėvų sodybos vietą. Muziejuje eksponuojami autentiški Maironio šeimos daiktai, menantys to meto gyvenimą. 

Bernotuose įkurdinta meninė instaliacija „Maironio tėvų namai“. Sukurta pastatą atkartojanti erdvėje „tirpstanti“ vizualizacija, taip pat įrengta instaliacija „Dainuojantis suolelis“.


Paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį – 11:00 – 15:00 val.