Radijo ir televizijos muziejus

Radijo ir televizijos muziejuje veikia garso ir vaizdo atkūrimo prietaisų istorijos ekspozicija. Čia lankytojai kviečiami tyrinėti, atrasti ir gal net pirmą kartą išvysti įvairius technikos prietaisus. Ekspozicijoje rodomi vertingiausi muziejuje saugomi eksponatai, kurie datuojami nuo XIX a. pabaigos iki pat šių dienų. Jie atskleidžia muzikinių dėžučių, gramofonų, patefonų, radijo imtuvų, televizorių ir kitų telekomunikacijos prietaisų raidą, padeda pažinti ir suprasti jų veikimo principus, galimybes. Ekspozicijoje galima pamatyti skirtingais laikotarpiais pagamintus veikiančius televizijos imtuvus, išgirsti grojančius mechaninius patefonus, elektrofonus, magnetofonus, patiems paieškoti radijo stočių su senais radijo imtuvais, išbandyti telegrafo aparatą ir Morzės abėcėle pasiųsti SOS signalą. Muziejaus parodinėje erdvėje kasmet pristatoma paroda tiems metams aktualia tema.