Rėkyvos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia

1800 m. bažnyčia buvo pastatyta kaip Karpių dvaro koplyčia, 1936 m. gavo bažnyčios statusą. Apie 1956 m. bažnyčia buvo uždaryta, jos turtas išgrobstytas. Čia įrengtas sandėlis. Dievo malonės veikimu bažnyčia buvo grąžinta tikintiesiems 1989 m., o 1991 m. pradžioje ji vėl buvo pašventinta.