Rožinio slėpinių stotys

Rožinio slėpinių stotys įrengtos aplink sakralią aikštę. Jos nukaldintos iš akmens, kiekviena 3,5 m aukščio, 1 m pločio ir 0,5 m storio. Prie kryžiaus formos koplytėlės, centre, įmontuotas kiekvieno slėpinio iš bronzos nulietas bareljefas. Jų autorius skulptorius Erikas Daugulis. Rožinio slėpinių stotys padeda piligrimams – einama Rožinio maldos procesija iš Apsireiškimo koplyčios į Baziliką tiek atlaidų metu, tiek asmeniškai atvykus į šventovę. Rožinio malda – tai būdas Švč. Mergelės Marijos užtarimu atverti širdis tikėjimui ir džiaugsmui, padėkoti už gautas malones.