Šv. Jurgio kalnelis Tytuvėnuose

Tytuvėnų Šiluvos ir Skogalio gatvių sankirtoje yra kalnelis, vadinamas Šv. Jurgio kalneliu. Manoma, kad čia stovėjo medinė bažnyčia, kol buvo pastatyta Tytuvėnų bernardinų mūrinė bažnyčia. Išlikę pamatų pėdsakai ir kažkada buvusias kapinaites ženklinę keli akmenys bei žymės. 

Šv. Jurgio kalnelis yra svarbi krašto istorijos vieta, žyminti kelią į kitas malonėmis garsias Tytuvėnų vietas.