Šviesos koplytėlė

Įrengta už Apsireiškimo koplyčios 2019 m. Čia galima uždegti intencijų žvakę, kurią galima įsigyti Piligrimų informacijos centre. Žvakės keturių intencijų: „Ligonių Sveikata, melski už mus“ – prašoma sveikatos, fizinio, dvasinio ar psichinio išgydymo, kitų malonių; „Dieve, dėkoju Tau“ – dėkojama už patirtas malones; „Jėzau, pasitikiu Tavimi“ – išreiškiamas pasitikėjimas Jėzumi įvairiose gyvenimo situacijose; „Priimk į Dangaus Karalystę“ – meldžiamasi už mirusiuosius.