Svilės šaltiniai

Svilės šaltiniai – įdomus ir gausiai lankomas vienas iš hidrologinių gamtos objektų. Šaltiniai, trykštantys 1,8 ha plote, yra didžiausi Lietuvoje, čia iš žemės veržiasi per šimtas šaltinių. Iš versmių ištekančiame Svilės upelyje (vieninteliame Lietuvoje) aptinkami ledynmečio reliktiniai vabzdžiai – arktinės apsiuvos. Anot vietos gyventojų, prieš karą verdenių būta daugiau ir didesnių. Kartais vanduo iš žemės išsiverždavo fontanais. Dėl melioracijos ir kitokios žmogaus veiklos didelė dalis versmėto ploto užpelkėjo. Šiandien šaltinio verdenių pulsas – ne didesnis kaip trys centimetrai.

Mūsų protėviai tikėjo, kad šaltinių vanduo turi ypatingų galių, padeda pasveikti. Svilės šaltiniai taip pat vadinami stebuklingais, žmonės jų vandenį dažnai naudoja ne tik maistui gaminti, bet ir įvairioms ligoms gydyti. Apie Svilės šaltinių „akis“ pasakojama sena legenda: šaltinių vietoje stovėjęs dvaras, kurį valdęs žiaurus ponas. Kartą viena senutė poną prakeikusi, ir šis su visu dvaru nugarmėjęs po žeme. O dabar vis dar bando išsikapstyti, todėl vanduo kunkuliuoja…